Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


Бюджет

БЮДЖЕТ
На Районен съд - Дряново, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/25.01.2018 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

РС - Дряново

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2018 г.

Разходи общо

502556

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

328836

Други възнаграждения и плащания за персонала

33260

Осигурителни вноски

105357

Издръжка

35103

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г


Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Новини от Lex.bg

Месечната вноска на адвокатите към ВАдС скача от 10 лв. на 20 лв.
От 1 април вноската, която всеки месец адвокатите правят към Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ще е ...

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е ...

Новини от Econ.bg

Структурата на домакинските разходи се подобрява
Анализ на Явор Алексиев от Института за пазарна икономика Последните данни на НСИ показват, че ...

Ще издържи ли Меркел на темпото на Макрон
Германия и Франция все още са двигателят за развитието на ЕС. Само че Макрон има конкретна идея за ...