Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


–айонен съд ƒр€ново » ”казани€ за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

”казани€ за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове


 

–айонен съд ƒр€ново публикува съдебните си актове в два раздела:

 

1.—вършени дела


¬ справката делата са разделени на граждански и наказателни по месеци. ƒелата са подредени по възход€ща дата на постанов€ване на съответни€ акт.

2. ¬лезли в законна сила съдебни актове

 

¬ справката делата са разделени на граждански и наказателни по месеци. ƒелата са подредени по възход€ща дата на влизане в сила на съответни€ акт.

¬ д€сната част на екрана сами€ акт е линк/хипервръзка и при кликването му той може да се разгледа .

 

 


јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

—едмичен бюлетин за правни новини
ѕублични€т дебат през седмицата продължава да е доминиран от предложението на управл€ващите за ...

—едмичен бюлетин за правни новини
Ќай-експлоатираната тема през седмицата б€ха партийните субсидии. ѕарламентът окончателно прие 1 ...

Ќовини от Lex.bg

ћесечната вноска на адвокатите към ¬јд— скача от 10 лв. на 20 лв.
ќт 1 април вноската, ко€то всеки месец адвокатите прав€т към ¬исши€ адвокатски съвет (¬јд—), ще е ...

 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. “акова е ...

Ќовини от Econ.bg

Ѕорисов: »скаме комисар за киберсигурност и управление на IT технологии
Ѕългари€ иска в бъдещата ≈врокомиси€ модерните ресори - киберсигурност и управление на јй “и (IT) ...

ƒончо Ѕарбалов очаква скоро да е готов по-дълъг участък от третата метролин ...
—троежът на първи€ етап на “ретата метролини€ се очаква да приключи през октомври, об€ви днес ...