Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


Районен съд Дряново » Вътрешни правила свързани с дейността на съда
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Вътрешни правила свързани с дейността на съда
 
 
 

Изменени вътрешни правила за случайно разпределение на
делата и определяне на натовареността на съдиите


Заповед публикуване на съдебни актове


Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и
определяне натовареността на съдиитеВътрешни правила за заместване на съдия-докладчик


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и управление
на профила на купувачаВътрешни правила за предоставяне на съдебни услуги
на граждани с уврежданияВътрешни правила за случайно разпределение на делата


Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление


Вътрешни правила за изпращане на призовки чрез ел.пощенски адрес по
чл.42 , ал.4 от ГПКВътрешни правила за реда и документооборота при връщане на погрешно
внесени такси


Електронно свидетелство за съдимост

                  
Провеждане на стаж на стажант-юристи

Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Новини от Lex.bg

Месечната вноска на адвокатите към ВАдС скача от 10 лв. на 20 лв.
От 1 април вноската, която всеки месец адвокатите правят към Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ще е ...

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е ...

Новини от Econ.bg

Структурата на домакинските разходи се подобрява
Анализ на Явор Алексиев от Института за пазарна икономика Последните данни на НСИ показват, че ...

Ще издържи ли Меркел на темпото на Макрон
Германия и Франция все още са двигателят за развитието на ЕС. Само че Макрон има конкретна идея за ...